အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီး သူများအား သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ်များ ချီးမြှင့်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်အောင် ချိန်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သင်တန်းကျောင်းမှ ဦးဆောင်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် Certificate Conformation အတွက် ပြဿနာ မရှိသော်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များမှ သီးခြားလုပ်သားခေါ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် Certificate Conformation အတွက် စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ချက်ရှိလာပါသည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် Certificate Conformation Service ကို သင်တန်းကျောင်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်။

(၁​) သင်တန်းကျောင်းမှ သင်ကြားမွေးထုတ်ပေးလိုက်သည့် သင်တန်းသား များ၏ အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အာမခံချက်ကို သင်တန်းသားများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ချိန်တွင် ခိုင်မာသည့်ထောက်ခံချက်ကို အချိန်တိုအတွင်း ရရှိစေရန်။
(၂) လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း မိမိထံအလုပ်လာရောက်လျှောက်ထားသူ များ၏ အရည်အချင်းကို Online မှ တိုက်ရိုက် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်စေရန်။

Certificate Conformation Service ကိုရယူရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် စက္ကန့်ပိုင်အတွင်း အလွယ်တကူရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါ၍ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။


လျှောက်ထားသူအမည်:

Email:

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း:

ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည်:

လျှောက်ထားရသည့်အကြောင်းအရင်း:


Name

Email Address

Course of Interest

Message