ေရြ႕လ်ားသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၆) သင္တန္းဆင္းပြဲ

Post by ITC Mandalay | 2019-09-20

ဆုရသင္တန္းသားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ

အမွတ္(၂)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး)၏ ေရြ႕လ်ားသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၆)၏ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂.၈.၂၀၁၉ ရက္ေန႔က Mingalar Mandalay တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ အ ေျခခံလွ်ပ္စစ္ပညာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား/သူ ဦးေရ (၇၀) ဦးတက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ၎သင္တန္းကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ New Starlight Construction Co., Ltd. ႏွင့္ Mandalay Management Corporation Co., Ltd. တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ ( ၂၂.၇.၂၀၁၉) ႏွင့္ (၂.၈.၂၀၁၉) အထိ (၁၂) ရက္ၾကာ သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Back ⇦

Name

Email Address

Course of Interest

Message