နည်းပြ (၁၈)ဦး တရုတ်ပြည်သို့ စေလွှတ်

အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) အဆင့်မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်းတွင် သင်တန်းနည်းပြများအား မွမ်းမံသင်တန်းပေးခြင်း အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ သင်တန်းနည်းပြ ၁၈ ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံ ကျုံးကျန်းမြို့(Jiujiang)နည်းပညာကောလိပ် တွင် ၁၅.၁၀၂၀၂၃ မှ ၁၄.၁.၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ

သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များအလိုက် မွမ်းမံသင်တန်းများ ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ 

သင်တန်းနည်းပြများအနေဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ToT Training များမှတစ်ဆင့် မိမိတို့ သင်တန်းကျောင်း၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ Measurement & Evaluation ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မိမိတို့သင်တန်းကျောင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် Management Review & Modified ပြုလုပ် နိုင်ခြင်းတို့ဖြင့် Continual Improvement အတွက် များစွာအကျိုးရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 

(Jiujiang)နည်းပညာကောလိပ်တွငသင်တန်းတက်ရောက်နေမှု (CNC)

(Jiujiang)နည်းပညာကောလိပ်တွငသင်တန်းတက်ရောက်နေမှု (Air-condition)

(Jiujiang)နည်းပညာကောလိပ်တွငသင်တန်းတက်ရောက်နေမှု (Electrician)

(Jiujiang)နည်းပညာကောလိပ်တွငသင်တန်းတက်ရောက်နေမှု (Auto)