စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး)အား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို The China-aided Upgrading of No.2 Industrial Training Center (Mandalay) အမည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ International Economic Cooperation, Ministry of Commerce of the People’s   Republic of China မှ ပူးပေါင်း

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် သင်တန်းကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းပါ လုပ်ငန်းများအတွက် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင် အလုပ်ရုံအသစ်(၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်း (၆၀ မီတာ × ၃၆ မီတာ) ကို ၁၀၀% ပြီးစီးရေး စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) အဆင့်မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်းတွင် သင်တန်းနည်းပြများအား မွမ်းမံသင်တန်းပေးခြင်း အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ သင်တန်းနည်းပြ ၁၈ ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံ ကျုံးကျန်းမြို့(Jiujiang)နည်းပညာကောလိပ် တွင် ၁၅.၁၀၂၀၂၃ မှ ၁၄.၁.၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ

အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) တွင် စက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သင်တန်းအမျိုးအစား (၃)မျိုးအပြင် ဂျပန် ဘာသာစကားသင်တန်း ကိုလည်း သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ စက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သင်တန်းအမျိုးအစား (၃)မျိုးမှာ -